Opis na eng Eng skr. Oznaka Opis na srp
bind off BO završavanje
contrasting color CC kontrastna boja
circular needles cn kružne igle
cast on CO nanizati
cable X stitches from the back of the work CXB prebaciti na pomoćnu iglu X petlji tako da budu iza rada (sa naličija)
cable X stitches from the front of the work CXF prebaciti na pomoćnu iglu X petlji tako da budu ispred rada (sa lica)
decrease dec smanjiti
double pointed needles dpn dvostruke igle
Garther stitch Gr st plesti svaki red pravo, (bod Podvezice)
increase inc povećati br. petlji, dodati petlje
knit K ili k plesti pravo
knit 1 stitch through back loop k1tbl
pravo ispletite jednu petlju kroz zadnji deo petlje
knit 2 together k2tog
pravo 2 petlje isplesti zajedno, kao kad pletete pravo 1 petlju
make 1 M1 napraviti jednu petlju
main color MC glavna boja
Moss stitches Moss st *prvi red plesti: 1 petlju pravo, 1 petlju obrnuto; drugi red plesti: 1 petlju obrnuto, 1 petlju pravo;*; ponavljati izmedju * (Pirinac bod)
purl P ili p
krivo plesti (obrnuto)
purl 1 stitch through back loop p1tbl
krivo ispletite jednu petlju kroz zadnji deo petlje
purl 2 together p2tog 2 petlje krivo isplesti zajedno
place marker pm postavite marker
pass slipped stitch over psso prebaci skliznutu petlju preko
repeat rep ponavljati
round rnd krug
right side RS sa lica
skip sk preskočiti
Slip, Knit, Pass stitch over SKP prebacite 1 petlju, sledeću pravo ispletete, i onda prebačenu petlju prevučete preko ispletene
slip sl ili s prebaciti petlju sa leve na desnu iglu (skliznuti petlju)
slip 1 knitwise sl1k prebaciti (skliznuti) pravo, petlju sa leve na desnu iglu
slip 1 purlwise sl1p prebaciti (skliznuti) krivo, petlju sa leve na desnu iglu
slip, slip, knit these 2 stitches together ssk
skliznuti 1 petlju, pa skliznuti drugu petlju sa leve na desnu iglu, i zatim ove dve petlje ispletite zajedno
slip, slip, purl these 2 stitches together ssp skliznuti 1 petlju, pa skliznuti drugu petlju sa leve na desnu iglu, i zatim ove dve petlje krivo ispletite zajedno
slip, slip, slip, knit these 3 stitches together sssk skliznuti 1 petlju, pa skliznuti drugu petlju, pa skliznuti trecu sa leve na desnu iglu, i zatim ove dve petlje ispletite zajedno
Stockinette/Stocking stitch St st *plesti jedan red pravo, drugi krivo*, ponavljati izmedju * (Glatki bod)
stitch(es) st(s) petlja(e)
through back loop tbl kroz zadnji deo petlje
together tog zajedno
wrap and turn the next stitch, leaving the wrapped stitch on the left working needle w&t obmotajte petlju i okrenite rad
Wrong Side WS sa naličija
yarn over yo namotati vunicu preko desne igle